Reforços estructurals

”Reforços estructurals”

Els Reforços Estructurals requereixen d'una empresa amb la suficient capacitat, coneixements i infraestructura per a realitzar tots els treballs necessaris de manera satisfactòria i en un temps molt reduït.

L'èxit d'una bona intervenció depèn en gran mesura de la seva anàlisi prèvia, per aquest motiu ens encarreguem de la planificació i distribució dels treballs per part del nostre equip tècnic, el qual controla rigorosament la seva execució, per aconseguir el servei de qualitat que el client demanda.

Oferim tots els nostres Serveis a la província de Barcelona.

Realitzem serveis de Rehabilitació de façanes, Treballs verticals, Rehabilitació façanes, Treballs verticals, Rehabilitació façanes, Renovacion habitatges, Renovacion edificis, Lloguer de Bastides, Envans pluvials, sistemes aïllament, restauració de façanes.

Betulo XXI, Oferim serveis de reabilitaciones de façanes a Badalona, Barcelona, Montgat, Tiana, Sant Adrià de Besòs, Alella, El Masnou.

Rehabilitació de Façanes Barcelona, Montgat, Tiana, Sant Adrià de Besòs, Alella, El Masnou