Manteniment de comunitats i edificis

”Manteniments de comunitats i edificis”

  • Manteniment Correctiu: Actuacions i treballs efectuats per restituir les condicions òptimes de funcionalitat de les instal·lacions. El manteniment correctiu s'efectua atenent a les diferents demandes d'intervenció davant avaries o incidències de les instal·lacions, segons sigui la gravetat i urgència d'aquestes.
  • Manteniment Preventiu: Revisions i actuacions sistemàtiques, efectuades per detectar possibles anomalies en les instal·lacions i evitar posteriors avaries.
  • Manteniment Predictiu: Implantació de sistemes per detectar possibles disfuncions abans que es produeixin.
  • Manteniment Proactiu: Aplicació i estudi dels manteniments correctius, preventius i predictius, per a l'adequació i millora funcional de les instal·lacions, com ara reformes de millora, rehabilitació, renovació o realització de noves instal·lacions, obtenint una disminució del manteniment i fent-ho rendible.

Oferim tots els nostres Serveis a la província de Barcelona.

Realitzem serveis de Rehabilitació de façanes, Treballs verticals, Rehabilitació façanes, Treballs verticals, Rehabilitació façanes, Renovacion habitatges, Renovacion edificis, Lloguer de Bastides, Envans pluvials, sistemes aïllament, restauració de façanes.

Betulo XXI, Oferim serveis de reabilitaciones de façanes a Badalona, Barcelona, Montgat, Tiana, Sant Adrià de Besòs, Alella, El Masnou.

Rehabilitació de Façanes Barcelona, Montgat, Tiana, Sant Adrià de Besòs, Alella, El Masnou