NOSTRES TREBALLS

  • Terminació Monocapa

  • Restauració Façanes Catalogades

  • Restauració i Pintura

  • Aïllament Tèrmic

  • Reforços Estructurals

  • Impermeabilització i claraboies

  • Patis de llums

Realitzem serveis de Rehabilitació de façanes, Treballs verticals, Rehabilitació façanes, Treballs verticals, Rehabilitació façanes, Renovacion habitatges, Renovacion edificis, Lloguer de Bastides, Envans pluvials, sistemes aïllament, restauració de façanes.

Betulo XXI, Oferim serveis de reabilitaciones de façanes a Badalona, Barcelona, Montgat, Tiana, Sant Adrià de Besòs, Alella, El Masnou.

Rehabilitació de Façanes Barcelona, Montgat, Tiana, Sant Adrià de Besòs, Alella, El Masnou